Skip to content

What We Know (and Don’t Know) about Climate Change

Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja varsinkin sen ennustaminen vaatii syvällistä osaamista monilta ja usein hyvinkin erilaisilta luonnontieteen aloilta. Vaikka merkittävä osa ilmastonmuutoksesta tapahtuu ilmakehässä, erilaiset vuorovaikutukset maaperän ja ilmakehän, merten ja ilmakehän sekä maapallon ekosysteemien ja ilmakehän välillä ovat keskeisen tärkeitä kokonaisuuden ymmärtämisessä. Torstain 11.4.2024, klo. 9.30–12.15, ”What We Know (and Don’t Know) about Climate Change” -esityksien tarkoitus on tuoda näytille erilaisia näkökulmia ilmastonmuutoksen tutkimuksesta, joka on Suomessa kansainvälisestikin vahvaa ja tunnettua.

Lyhyen alustuksen jälkeen Professori Kristiina Karhu puhuu 9:40–10:15 aiheesta otsikolla ”Soil Carbon and Climate Change”. Ilmaston lämpeneminen nopeuttaa maaperän orgaanisen aineksen hajoamista, ja maaperästä vapautuva CO2 voi kiihdyttää ilmastonmuutosta. Toisaalta luontopohjaisilla ratkaisuilla, kuten hyvällä metsänkäsittelyllä ja maatalousmaiden käsittelyllä voidaan lisätä maaperän hiilivarastoja ja vähentää muiden kasvihuonekaasujen päästöjä, ja siten mahdollisesti myös hillitä ilmastonmuutosta.

Professori Mikael Ehn puhuu 10:15–10:50 aiheesta otsikolla “How Atmospheric Chemistry Forms Extremely Low-Volatile Organic Vapors”. Laaja kirjo orgaanisia yhdisteitä höyrystyy ilmaan sekä luonnollisista että ihmisperäisistä lähteistä. Nämä höyryt hapettuvat ilmakehässä ja uudet löydökset osoittavat, että tämä hapetuskemia voi tuottaa erittäin alhaisen höyrynpaineen omaavia tuotteita, jotka vuorostaan voivat muodostaa ilmakehään uusia, ilmaston kannalta merkittäviä pienhiukkasia.

Vanhempi tutkija Joonas Merikanto puhuu 10:50–11:25 aiheesta otsikolla ”Climate Change – Knowns and Unknowns”. Ilmastonmuutos vaikuttaa kiihtyneen viimeisen vuosikymmenen aikana. Mihin olemme matkalla, ja kuinka kattava tieteellinen ymmärryksemme ilmastojärjestelmässä tapahtuvista muutoksista on? Esitelmässäni puhun uusimmasta tieteellisestä tiedosta ilmastonmuutoksesta sekä ilmastotieteen suurista avoimista kysymyksistä ilmastomallintajan näkökulmasta.

Post doc. tutkija Stephen Ingram puhuu 11:25–11:55 aiheesta otsikolla “The Hidden Role of Gases in Trees”. Puut pystyvät saavuttamaan jotain hyvin merkittävää: ne pystyvät kuljettamaan vettä ja veteen liuenneita kaasuja painovoimaa ja paine-eroa vastaan. Tässä puheessa kuvaan biologian, kemian ja fysiikan vuorovaikutusta, joka mahdollistaa tämän prosessin toiminnan aina molekyylitasolta kudostasolle.

 

Teksti: Arkke Eskola