Skip to content

Vihreän kemian ja hiili hyödyksi -seminaarissa pelastetaan maailmaa hiilidioksidista

Vihreän kemian ja hiili hyödyksi -seminaarin pääpuhuja maailman huippututkimusta tekevä professori Ainara Nova Flores Oslon yliopistosta kertoo laskennallisen kemian tutkimuksistaan hiilidioksidin sähkökemiallisesta pelkistämisestä. Esityksen keskiössä ovat amiinit ja niiden rooli pelkistysprosessissa. Toinen pääpuhuja professori Deven Estes Stutgartin yliopistosta kertoo heterogeenisistä katalyyteistä hiilidioksidin hydrauksessa. Wärtsilän uusiutuvien polttoaineiden ja ympäristöteknologioiden johtaja Reetta Kaila kertoo synteettisen metaanin tuotannosta. Hän tuo myös esille käytön edut polttomoottoreissa kiinteässä voimanlähteessä ja merenkulussa.

Hiilestä rakennetaan hyötytuotteita

Ilmaston lämpenemisen hidastaminen kuuluu ihmiskunnan ja tieteen merkittävimpiin haasteisiin kuluvalla vuosisadalla. Ilmakehän hiiliyhdisteet sopivat raaka-ainelähteiksi voiteluaineiden, hienokemikaalien tai polttoaineiden valmistuksessa.

Akatemian Hiili hyödyksi -ohjelman tutkimushankkeet ovat tehneet posterit omista tutkimuksistaan. Niihin voi tutustua jo ruokatauon aikana. Tarkemmat esittelyt tulee iltapäivän lyhyissä esityksissä, joissa kerrotaan hiiliyhdisteiden kemiasta ja reaktioiden katalyyttisestä ohjaamisesta. On hyödyllistä luoda kontakteja tutkijoihin, kun kuitenkin jossain vaiheessa kaipaa asioista lisää tietoa.

Metalliorgaanisilla materiaaleilla voidaan muuntaa hiilidioksidia hyödyllisiksi yhdisteiksi. Hiilidioksidia voidaan myös poistaa ilmasta suoralla talteenotolla ilmakehästä ja jäteilmavirroista. Talteenoton lämpötila-painevaihteluadsorptioprosessia on tutkittu kokeellisesti sekä mallinnettu numeerisesti.

Suuria määriä hiiltä voidaan hyödyntää magnesiumkarbonaattisideaineissa. Sementit ovat hiilidioksidikaasun lähteitä, mutta etenkin magnesiumsementtejä voidaan tehdä jopa negatiiviseksi päästöjen suhteen. Hiilidioksidia voidaan mikrobien avulla muuntaa sähkökemiallisesti tuotteiksi. Teoreettisten mallien ja simulaatioiden avulla voidaan optimoida valosähkökemiallista hiilidioksidin vähentämistä nanorakenteisten katalyyttien avulla.

Mikrobeilta voidaan oppia, miten ne muuttavat hiilidioksidin muurahaishapoksi. Kerrotaan myös nikkeli- ja kuparipohjaisista katalyyteistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista.

Esitysten jälkeen voi perehtyä postereihin ja kysyä tutkijoilta asioista lisää ja maistella samalla viiniä.

Kirjoittaja: Saila Seppo, PhD Ohjelmapäällikkö, Programme Manager, Academy of Finland