Skip to content

Kiertotalouden kemiaa Messukeskuksessa

ChemBio
Messukeskus Helsinki

Kemia kiertotalouden ajurina -seminaari

Kemia kiertotalouden ajurina

Kiertotalous on tie nykyistä kestävämpään kehitykseen ja suuri taloudellinen mahdollisuus. Kiertotaloudessa resurssien käyttö ei noudata perinteisiä ”tuota, käytä, hävitä” polkuja, vaan sen sijaan ne pidetään kestävästi käytössä mahdollisimman pitkään. Jätteet ja sivuvirrat nähdään tärkeinä raaka-aineiden lähteinä.

Kemian osaajilla on tärkeä rooli kiertotalouden rakentamisessa. Molekyylitason tarkastelua tarvitaan, jotta nähdään missä arvokkaat molekyylit ovat ja miten ne saadaan turvallisesti kiertoon. Tavoitteita on asetettu niin sääntelyn kautta kuin yritysten ja brändien lupauksina. Esimerkiksi EU-lainsäädäntö määrää, että yhdyskuntajätteestä on kierrätettävä puolet v. 2020 mennessä ja muovipakkausjätteestä niin ikään puolet viimeistään v. 2025. Tämä edellyttää sekä keräyksen että jalostusteknologioiden kehittämistä. Aidossa kiertotaloudessa jäte- ja sivuvirtoja ei käytetä vain alemman arvon tuotteiden valmistukseen vaan ne korvaavat neitseellisiä raaka-aineita.

Kiertotalouden kemiaa ChemBio-tapahtumassa Messukeskuksessa

Perinteisesti kemistit ovat keskittyneet erityisesti aineiden synteesiin ja analyysiin. Kiertotalouden kemia tuo palettiin mukaan aineiden osasiksi purkamisen molekyylitasolla. Mielenkiintoista on, että kiertotalous koskee sekä uusiutuvia, fossiilisia että mineraalisia aineita ja että erilaisten aineiden kierrot kytkeytyvät toisiinsa. Kiertotalous uudistaa niin tutkimusta, tuotantoa, kulutus- ja bisnesmalleja kuin sääntelyä.

Kiinnostuitko? Tule kuulemaan aiheesta lisää ja keskustelemaan ChemBio-tapahtumassa 27. maaliskuuta järjestettävään maksuttomaan englanninkieliseen seminaariin ”Kemia kiertotalouden ajurina”. Seminaarissa käydään läpi esimerkkejä kiertotalouden kemiasta sekä sen tuomista ympäristöhyödyistä ja lisäarvosta muun muassa veden (Kemira), muovien (RISE, Research Institutes of Sweden) ja mäntyöljyn (Kraton) jalostuksen piiristä. Huippuasiantuntijat Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Joutsenmerkistä kertovat kiertotalouden haasteista ja mahdollisuuksista myös työturvallisuudessa, kemikaalisääntelyssä, ja tuotemerkintöjen saralla.

Kiinnostuitko? Aihe on esillä ChemBio -tapahtumassa järjestettävässä maksuttomassa englanninkielisessä seminaarissa ”Kemia kiertotalouden ajurina”. Lue lisää seminaarista

 

Tutustu tapahtuman ohjelmaan

 

Mikä on SusChem FI?

Koska kiertotalouden kehittäminen edellyttää systeemisiä muutoksia yhteiskunnassa, eri toimijoiden välinen yhteistyö nousee entistä tärkeämpään rooliin. VTT:n, Kemianteollisuus ry:n ja Smart Chemistry Parkin aloitteesta Suomeen perustettiin v. 2018 kansallinen kestävän kemian teknologia-alusta SusChem FI. Se on osa eurooppalaista teknologia-alustaa, joka toimii verkostona teollisuudelle, tiede- ja tutkimusmaailmalle ja virkamiehille. SusChem FI:n erityisenä missiona on edesauttaa kiertotalouden ja biotalouden kehittämistä kemian ja bioteknologian innovaatioiden avulla. Seminaarissa kuulet lisää SusChem FI toiminnasta.

SusChem FI

 

Maija Pohjakallio
Teknologian tutkimuskeskus, VTT