Skip to content

Kemian Päivät

Tutustu myös ChemBio Finlandin muuhun ohjelmaan

Bioalan seminaaritMuu ChemBion ohjelma

Seuraavan sukupolven biojalostamotekniikkaa / Separation processes with thermochemical and physical properties

klo 9:25–13:45
Sali 1 B
Järjestäjä: Kemiallisteknillinen Yhdistys, KTY ja Kemian Seurat
Puheenjohtaja: Tiina Piira, prosessiasiantuntija, KTY

 

9:25–9:30 Avaus ja KTY:n tervehdys

Tiina Piira, prosessiasiantuntija, KTY

9:30–10:00 Metsäyrityksen innovaatio ja tuotekehitys

Niklas von Weymarn, toimitusjohtaja, Metsä Spring

10:00–10:30 Bio2X

Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum Corporation

10:30–11:00 Kumppanuuksien kautta tulevaisuuden biojalostamoihin

Patrick Pitkänen, kehitysjohtaja, St1
11:00–12:00 Lounastauko

12:00–12:30 Termiset prosessit

Assist. prof. Kristian Melin, LUT-yliopisto

12:30–13:00 Machine learning and data

Assoc. prof. Francesco Corona, Aalto-yliopisto

13:00–13:30 Growth through new feedstock pools

Petri Lehmus, Vice President, Neste Oy

13:30–13:45 Yhteenveto ja päätössanat:

Tiina Piira, prosessiasiantuntija, KTY

Green Chemistry and C1 Value seminar

klo 9:30–14:20
Sali 3 F
Organizer: Academy of Finland and Finnish Chemical Societies
Chair: Prof. Timo Repo (HY), Steering Group of the C1 Value programme

 

9:30–9:35 Opening of the seminar
9:35–10:20 The role of amines in the electrochemical reduction of CO2

Prof. Ainara Nova Flores, University of Oslo

10:20–11:05 Transition-metal Hydrides immobilized on Metal Oxide Surfaces: Understanding Metal Support Interactions in Heterogeneous CO2 Hydrogenation Catalysts

Prof. Deven Estes, University of Stuttgart

11:05–11:30 Benefits of synthetic methane production and use in combustion engines for stationary power and maritime

DSc. (Tech) Reetta Kaila, Director, Wärtsilä Energy Business

11:30–13:00 Lunch and posters

13:00–13:10 Conversion of carbon dioxide to high-value carbon structures using metal organic framework catalysts

Assoc. prof. Anna Lähde, University of Eastern Finland and prof. Kari Rissanen, University of Jyväskylä

13:10–13:20 Experimental and numerical modelling of temperature-pressure swing adsorption process for direct CO2 capture from the atmosphere and waste airflows

Jere Elfving, Research Scientist, VTT Oy, prof. Christian Breyer, LUT University and Manu Lahtinen, Senior Lecturer, University of Jyväskylä

13:20–13:30 Magnesium carbonate binders for large-scale carbon utilization

Asscoc. prof. Päivö Kinnunen, University of Oulu

13:30–13:40 Optimising bioelectrochemical conversion of CO2 to chemicals and their recovery

Assoc. prof. Marika Kokko, Tampere University and prof. Ulla Lassi, University of Oulu

13:40–13:50 Fabrication and optimization of catalytic nanostructures for photoelectrochemical CO2 reduction guided by first-principles simulations

Matti Raasakka, University Teacher, Aalto University

13:50–14:00 Nickel lactones and carbon monoxides – liquid death or green chemistry

PhD student Liselotte Karulf, University of Helsinki

14:00–14:10 Computational screening of Cu-based nanoparticles for CO2 reduction

Research Fellow Miguel Caro, Aalto University

14:10–14:20 Learning from Extremophilic microbes how to convert CO2 to formic acid

Assist. prof. Silvan Scheller, Aalto University, Senior Scientist Malin Bomberg, VTT Oy and prof. Jan Deska, Aalto University

14:20–16:00 Posters and wine

Uusien proteiinien mahdollisuudet ja pullonkaulat

klo 13:00–15:30
Sali 3 A
Järjestäjä: Elintarviketieteiden Seuran Elintarvikeanalytiikan jaosto ja Kemian Seurat
Puheenjohtaja: Prof. Anu Hopia, Turun yliopisto, Elintarvikekehitys

 

13:00 Seminaarin avaus

Puheenjohtaja, prof. Anu Hopia, Turun yliopisto, Elintarvikekehitys

13:05–13:35 Solein yksisoluproteiini – ruokaa ilmasta ja sähköstä

Juha-Pekka Pitkänen, Chief Technology Officer, Partner & Founder, Solar Foods Oy

13:45–14:05 Arvokasta vähäarvoisesta – kaikki talteen kalasta

Jaakko Hiidenhovi, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (LUKE)

14:15–14:30 Tauko

14:30–14:50 Uusien proteiinien turvallisuus ja asemointi lainsäädännössä

Mari Lyyra, Regulatory Affairs Manager, Food & Nutrition Oy Medfiles Ltd

15:00–15:20 Uusien proteiinin lähteiden ravitsemuksellinen laatu – ovatko kaikki proteiinit samanarvoisia? (Tallenne)

Apul. prof. Anne-Maria Pajari, Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

Thermal analysis to support sustainable utilization of our environment

klo 9:30–12:35
Sali 1 A
Organizer: FinTAC ry ja Kemian Seurat
Chair: Assoc. prof. Essi Sarlin, Chairperson of FinTAC (Tampere University)

9:30–9:35 Opening

Assoc. prof. Essi Sarlin, Chairperson of FinTAC (Tampere University)

9:35–10:10 Thermal analysis and calorimetry for cultural heritage conservation

Assoc. prof. Giuseppe Lazzara, University of Palermo, Italy

10:10–10:30 Heat to power conversion with flow batteries

Assoc. prof. Pekka Peljo, University of Turku

10:30–11:00 Thermal stability of Li-ion conductive solid electrolytes

MSc. Janez Kosir, Aalto University
11:00–11:25 Coffee Break

11:25–11:30 Opening of second session
11:30–11:50 TGA-EGA as a help tool – energy and environmental applications

Nicolas Fedelich, Chemical engineer, Mettler Toledo

11:50–12:10 Characterization of microplastics from sewage sludge

MSc. Maria Clara Belone, Tampere University

12:10–12:30 Lignin-based phenol-formaldehyde wood adhesive

Prof. Chunlin Xu, Åbo Akademi

12:30–12:35 Closing remarks

Assoc. prof. Essi Sarlin, Chairperson of FinTAC (Tampere University)

Kemia Suomen yliopistoissa 2022

klo 9:30–15:00
Sali 3 A
Organizer: Prof. Markku Leskelä, University of Helsinki & Kemian Seurat
Chair: Prof. Markku Leskelä, University of Helsinki

9:30–9:35 Opening

Chairman prof. Markku Leskelä, University of Helsinki

9:35–10:00 New Materials for Electrochemical Energy Conversion & Storage

Prof. Tanja Kallio, Aalto university

10:00–10:25 Photocatalytically active nanostructures for green chemistry

Prof. Jarkko J. Saarinen, University of Eastern Finland

10:25–10:45 Coffee break

10:50–11:15 Multiscale modelling of heterogeneous catalysis

Prof. Karoliina Honkala, University of Jyväskylä

11:15–11:40 P2X – Chemicals from renewable energy

Prof. Tuomas Koiranen, LUT University

11:40–12:05 Sustainable chemistry at UOulu: Towards cooperative catalysis and photonic applications with non-innocent carbenes

Prof. Daniela Bezuidenhout, University of Oulu

12:05–13:10 Lunch break

Chair: Prof. Karoliina Honkala, University of Jyväskylä

13:15–13:40 Hybrid solar cells

Prof. Paola Vivo, Tampere University

13:40–14:05 Turku Centre for Chemical and Molecular Analytics and other activities at the University of Turku

Prof. Alex Dickens and prof. Juha-Pekka Salminen, University of Turku
14:05–14:25 Coffee break

14:30–14:55 Improving the sensitivity of ion sensors by coulometric signal transduction

Prof. Johan Bobacka, Åbo Akademi University

14:55–15:20 New directions in ALD research

Prof. Mikko Ritala, University of Helsinki

15:20–15:30 Concluding remarks

Ajankohtaista ympäristöanalytiikkaa

klo 9:30–15:15
Sali 3 B
Järjestäjä: Suomen Massaspektrometrian Seura ry, Suomen Kromatografiaseura ry sekä Kemian Seurat
Puheenjohtaja: Suomen Massaspektrometrian Seura ry, pj. Olli Laine, Keskusrikospoliisi

9:30–9:40 Seminaarin avaus

Suomen Massaspektrometrian Seura ry, pj. Olli Laine, Keskusrikospoliisi

9:40–10:30 Ympäristöanalytiikka 2030

Tero Eklin, laboratorionjohtaja, Suomen ympäristökeskus (etäyhteydellä)

10:30–11:00 Kahvi

11:00–11:25 Meriin upotetut kemialliset aseet: harmittomia vai ympäristöuhka?

Prof. Paula Vanninen, johtaja, VERIFIN, Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti

11:25–11:50 Mykotoksiinien määrittäminen nurmisäilörehusta UHPLC-MS:lla

Sari Rämö, tutkija, Luonnonvarakeskus
11:50–13:00 Lounastauko

Puheenjohtaja: Suomen Kromatografiaseura, pj. Samuel Mesihää, Ruokavirasto

13:00–13:25 Kemiallinen ympäristöanalytiikka

Jani Koponen, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13:25–13:50 Vesien mikrobiologisen analytiikan tehostaminen MALDI/TOF -lajitunnistuksen avulla

Tarja Pitkänen, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, apul.prof., Helsingin yliopisto
13:50–14:20 Kahvitauko

14:20–14:45 Ilmakehän hivenkaasuista pienhiukkasiksi – massaspektrometrit avainasemassa ilmakehätieteissä

Nina Sarnela, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto

14:45–15:10 Sisäilman kemiallinen analytiikka

Hanna Hovi, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos

15:10–15:15 Tilaisuuden päätös

Suomen Kromatografiaseura, pj. Samuel Mesihää, Ruokavirasto

Turvallisuuden uusi normaali

klo 9:30–12:35
Sali 3 D
Järjestäjä: Kemianteollisuus ry, Suojelu, Pelastus ja Turvallisuus ry ja Kemian Seurat
Puheenjohtaja: Irma Ylikangas, Suojelu, pelastus ja turvallisuus Ry

9:30–9:30 Seminaarin avaus

Puheenjohtaja Irma Ylikangas, Suojelu, pelastus ja turvallisuus Ry

9:35–10:00 Turvauhat yrityksen näkökulmasta

Salla Roni-Poranen, toimitusjohtaja, Borealis Polymers

10:00–10:30 Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 uudistuu turvauhkien

Mirva Ojala, hankepäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö

10:30–11:00 Yritysten turvauhkaopas

Timo Talvitie, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
11:00–11:30 Tauko
Puheenjohtaja: Susan Jäsperi, Kemianteollisuus ry

11:30–12:00 Huoltovarmuuden kehittyminen ja näkymät Covidin jälkeen

Janne Känkänen, toimitusjohtaja, Huoltovarmuuskeskus

12:00–12:30 Luonnon biouhka-arsenaali

Prof. Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto

12:30 Seminaarin päättäminen

Susan Jäsperi, valmiuspäällikkö, Kemianteollisuus ry

Kemian osaamisella raaka-aineet kiertoon

klo 12:30–15:30
Sali 1 B
Järjestäjä: Prof. Ari Väisänen, Jyväskylän yliopisto, prof. Timo Hirvi ja Kemian Seurat
Puheenjohtaja: Prof. Timo Hirvi

12:30–12:40 Seminaarin avaus
12:40–13:05 Kiertotalous kemian näkökulmasta

Prof. Ari Väisänen, Jyväskylän yliopisto

13:05–13:30 Kiertotalouden yhteiskunnalliset edellytykset

Petrus Kautto, johtaja, Suomen ympäristökeskus

13:30–13:55 Miten saamme muovien polymeerit kiertoon

Vesa Kärhä, toimitusjohtaja, Muoviteollisuus ry
13:55–14:05 Tauko

14:05–14:30 Ravinteiden kierrätys ja ympäristövaikutukset

Elina Tampio, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

14:30–14:55 Akkujen kierrätys Suomessa

Marjaana Karhu, johtava tutkija, VTT Oy

14:55–15:20 Kiertotaloudesta liiketoimintaa, case Tracegrow

Lasse Rautio, tuotepäällikkö, Tracegrow Oy 

15:20–15:30 Loppukeskustelu

Tutustu myös ChemBio Finlandin muuhun ohjelmaan

Bioalan seminaaritMuu ChemBion ohjelma