27.3.2019 09:30 - 13:00 · Hall 1a · Kemian Päivät

Kemia kiertotalouden ajurina / Chemistry in the Circular Economy

Kiertotaloudessa resurssien käyttö ei noudata perinteisiä ”tuota, käytä, hävitä” polkuja, vaan sen sijaan ne pidetään kestävästi käytössä mahdollisimman pitkään. Kiertotalouden kehittäminen edellyttää systeemisiä muutoksia, ja uudistaa niin tuotantoa, kulutus- ja bisnesmalleja kuin sääntelyä.

Tämän seminaarin fokuksessa on viestiä kemian ja kemianteollisuuden merkityksestä tässä kehityksessä nostamalla esiin esimerkkejä erityisesti muovien ja veden piiristä. Koska kiertotaloudessa materiaalisysteemit ovat erilaisia kuin lineaaritaloudessa, uusia haasteita kohdataan kemikaalisääntelyssä, työturvallisuudessa ja tuotemerkintöjen saralla. Huippuasiantuntijoiden esitykset käsittelevät näihin haasteisiin liittyviä näkökulmia.

Chemistry in the Circular Economy

In a circular economy resources are not used by the traditional” take, make, dispose” paths. Instead, they are kept at their highest utility and value for as long as possible. The development of a more circular economy requires systemic changes, and renews production, consumption, business models and regulation.

This seminar highlights the importance of chemistry and chemical companies in this development. Several case-examples are presented, especially in the areas of circular plastics and circular water. As in a circular economy, the systems of material streams differ from those in a linear economy, new challenges are faced in the chemical regulation, occupational safety and product labelling. The importance of these aspects is discussed by high level experts.

Moderators: Linda Fröberg-Niemi, Smart ChemistryPark / Turku Business Region and Maija Pohjakallio,VTT, Technical Research Center of Finland

Ohjelma/Program
9:30 Welcome, Sustainable chemistry enables circular economy – News from SusChem FI, Linda Fröberg-Niemi, Smart Chemistry Park & Maija Pohjakallio, VTT

10:00 Circular Chemistry - case tall oil, Nella Baerents, Kraton Corporation

10:25 Circular Water, Outi Grönfors, Kemira Oyj

10:50 Swedish approach to making polymer flows circular, Lena Smuk, RISE-Research Institutes of Sweden

11:15 Break

11:45 Circular economy challenges the chemical regulation, Topi Turunen, University of Eastern Finland

12:10 Safety challenges of industrial plants using secondary raw materials, Kirsi Levä, Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)

12:35 How Nordic Swan ecolable system (and criteria) affect materials’ and products’ R&D-work in the area of circular economy? Terhi Uusitalo, Nordic Swan Ecolabel

Concluding remarks.

Järjestäjät: Maija Pohjakallio, VTT ja Kemian Seurat

  • Aika: 27.3.2019 09:30 - 13:00
  • Paikka: Hall 1a