Mikrobit ja terveys – haasteita ja ratkaisuja

Järjestäjä: Mikrobiologikilta – Mikrobiologgillet ry

Aamupäivän seminaarissa tutustutaan mikrobiologian ajankohtaisiin aiheisiin mielenkiintoisten esitysten johdattelemana. Onko faagiterapia tulevaisuuden hoitomuoto ja mitä kuuluu ulosteensiirrolle? Entä voiko ympäristö sairastuttaa? Seminaarissa pohditaan ovatko mikrobit pahoja taudinaiheuttajia vai voisiko niitä hyödyntää myös hoitokeinona. Seminaariin on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.

Keskiviikko 29.3. Sali 206

9.00-9.40 Faagiterapian tulevaisuudennäkymiä
Mikael Skurnik, bakteriologian professori, Helsingin yliopisto

9.40-10.30 Ulosteensiirto tutkimuksesta käytännön hoitomenetelmäksi
Perttu Arkkila, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, HUS

Mikrobiston muutokset ulosteensiirrossa

Reetta Satokari, akatemiatutkija, dosentti, Helsingin yliopisto

10.30-10.40 Tauko

10.40-11.20 Kosteusmikrobien terveysvaikutukset
Tuula Putus, työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori, Turun yliopisto

11.20-12.00 Ympäristön vaikutus antibioottiresistenssin leviämiseen
Marko Virta, soveltavan biokemian ja molekyylibiologian professori, Helsingin yliopisto